Dạy Vẹt (Két) Giả Chết

  • Nhẹ nhàng nghiêng chú chim lên bàn tay của bạn và lấy tay ôm Vẹt, giữ Vẹt trong lòng bàn tay của bạn. Lặp lại thao tác và buông lỏng dần tay giữ Vẹt cho tới khi không cần giữ Vẹt mà chú Vẹt thoải mái nằm ở tư thế đó.
  • Đưa Vẹt xuống mặt bàn . Lúc đầu Vẹt chưa quen nhưng sau vài lần lặp lại thao tác và thưởng Vẹt sẽ thích nghi dần. Lặp lại thao tác cho tới khi thành thục.

Chuyên mua bán, dạy vẹt làm trò – Petmeshop

  • Bước cuối cùng dạy chim nằm xuống mà không cần tác động từ tay bạn mà chỉ cần sử dụng hiệu lệnh mà chú Vẹt thực hiện là bạn đã thành công.
  • Kết thúc.