Vẹt trong tổ

Phụ kiện tổ

chùm gỗ đồ chơi treo trang trí lồng vẹt

Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc 1

Giá: 300.000 vnđ

Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt.

Xem chi tiết
chùm gỗ đồ chơi treo trang trí lồng vẹt

Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc 2

Giá: 300.000 vnđ

Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt.

Xem chi tiết
chùm gỗ đồ chơi treo trang trí lồng vẹt

Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc 3

Giá: 300.000 vnđ

Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt.

Xem chi tiết
chùm gỗ đồ chơi treo trang trí lồng vẹt

Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc 4

Giá: 600.000 vnđ

Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt. Size 66cm.

Xem chi tiết