Dạy vẹt (két) chơi cầu trượt

  • Lấy bài tập “ngậm đũa” làm bài tập cơ sở để học tiếp bài tập này.
  • Đặt đầu đũa phía trên bậc thang mà Vẹt không với tới được. Bắt buộc Vẹt phải leo lên thanh mới có thể lấy được thức ăn. Vẹt leo lên lấy thức ăn à bấm “click” à thưởng . Lặp lại thao tác và đưa dần đũa lên nấc thang cuối cùng.

Chuyên mua bán vẹt , dạy vẹt làm trò – Petmeshop

  • Sau khi đứng trên nấc thang cuối cùng thì ta hướng đũa ra phía cầu trượt để chú Vẹt với ra ngậm đũa. Khi với đũa vô tình sẽ bị trượt xuống cầu à bấm “ click” à thưởng. Lặp lại thao tác cho tới khi Vẹt thực hiện thành thạo.
  • Kết thúc