Dạy vẹt (két) rung chuông

 • Cách 1 :
  • Đặt Vẹt lên cây đứng. Đưa chiếc dây thả của chiếc chuông hạ dần xuống phía mỏ của chú chim.theo bản năng chú ta sẽ kéo lại ngặm lấy để gặm. và hành động đó sẽ vô tình tạo ra tiếng va đập là chiếc chuông rung lên à bấm click àthưởng. Lặp lại động tác nhiều lần để Vẹt hiểu  và biến hành động đó trở thành hành động có điều kiện.
  • Kết thúc.

Chuyên mua bán vẹt , dạy vẹt làm trò – Petmeshop

 • Cách 2:
  • Dựa vào bài tập cơ sở “ nhặt đồ vật theo yêu cầu và đem lại” để học tiếp bài tập này.
  • Buộc chiếc nhẫn ở đầu dây chuông và yêu cầu Vẹt mang nhẫn lại cho bạn. Chú Vẹt sẽ đi tới ngậm chiếc nhẫn và mang lại. Nhưng sẽ bị dây chuông giữ lại và  tạo ra âm thanh va đập vào chuôngà “click”à thưởng. Lặp lại thao tác cho tới khi Vẹt lắm được ý tưởng.
  • Kết thúc.