Dạy Vẹt (Két) Nằm Ngửa

  • Đặt Vẹt lên cây đứng. 1 tay cầm người chú chim lật ngửa –> bấm click –> thưởng.lặp lại thao tác cho Vẹt quen động tác.
  • Lật ngửa chú chim –> bấm click–> thưởng ( bây giờ cho ăn ngay trong trạng thái đang nằm ngửa sau đó mới lật Vẹt lại vị trí cũ ). Lặp lại trạng thái cho Vẹt quen động tác.

Chuyên mua bán, dạy vẹt làm trò – Petmeshop

  • Sau khi Vẹt quen động tác  thì tôi vẫn thực hiện tiếp tục như bước trên nhưng tôi sẽ dần mở dần các ngón tay giữ ở  người chú chim ra. Cho tới khi ở trạng thái lật ngửa ngón tay tôi hoàn toàn không giữ chú Vẹt và chú Vẹt nằm im ở tư thế tự do là tôi đã thành công.
  • Kết thúc.