091.709.6677

{:vi}Xích Đu San Hô Size M{:}{:en}Parrot Coral Swing Size M{:}

600.000 500.000

{:vi}Xích Đu San Hô dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt. Size: 31×5 cm{:}{:en}Coral Swing is used for parrots to play, climb, relax and for decoration. Thai or American imported products. Size: 31×5 cm{:}

Contact Me on Zalo