Xích Đu San Hô Size M

550,000 

Free shipping for 500.000 VND
Payment on delivery
Quality guaranteed

Xích Đu San Hô dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt. Size: 31×5 cm.

Pet Me shop chuyên bán và cung cấp Xích Đu San Hô dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt và giúp mài móng cho vẹt. Hàng nhập từ Thái hoặc Mỹ.

Size: 31×5 cm