091.709.6677

{:vi}Dạy vẹt xoay tròn{:}{:en}Teaching birds to spin around {:}

huấn luyện vẹt két xoay tròn

{:vi}Khi đã hoàn thành bài tập “ngậm đũa” (xem thêm bài dạy vẹt ngâm đũa), chú Vẹt sẽ đuổi theo đầu đũa ở mọi tư thế. Khi ra hiệu lệnh “ xoay tròn” và đưa đầu đũa vòng ra phía sau với vòng quay hẹp chú Vẹt sẽ với theo đầu đũa ngậm –> ngay lập tức bấm “click” tại thời điểm Vẹt ngậm vào đầu đũa –> thưởng. Tiếp tục lặp lại thao tác trên (ra lệnh–>Vẹt thực hiện lệnh, bấm “click”–> thưởng ) và thực hiện vòng quay góc lớn dần cho tới khi Vẹt thực hiện hoàn thành một vòng quay 360 độ.

huấn luyện vẹt két xoay tròn
Dạy vẹt nhìn theo mục tiêu và xoay tròn

Dần thu ngắn khoảng cách đũa để có thể dùng ngón tay chỉ hướng cho Vẹt quay theo và quá trình lặp lại nhiều lần sẽ làm Vẹt hiểu vấn đề khi đó bạn chỉ cần ra hiệu lệnh “ xoay tròn “ là Vẹt  sẽ thực hiện  một vòng quay 360 độ ngay khi Vẹt hoàn thành lập tức bấm “click” và thưởng. Như  vậy là bạn đã thành công với bài tập  xoay tròn. {:}{:en}When completed tasks “Holding chopsticks” ( clik here for more information ) notes the Parrot will chase leading wire in all positions. When you say ” spin ” , that time you move the top of the stick to behind the bird and make sure they can see it , they will follow the stick and turn around  –> immediately click  “click”  –> give them bonus . Continue repeat that action  (order–>Turn around,click “click”–> get bonus ) and implementation of large angular rotation gradually until Parrots perform complete a 360-degree rotation.

huấn luyện vẹt két xoay tròn
Teaching birds to spin around

Gradually narrow the gap of chopstick to use your fingers to indicate the direction for parrots to follow , this exercise need to repeatedly , parrots will understand the problem and then you just give the command “spin” the Parrot will make a 360-degree loop after completing Parrot immediately hit the “click” and rewarded. Now that you’ve had success with spinning exercises.{:}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo