091.709.6677

{:vi}Dạy vẹt chui qua ống{:}{:en}Teaching parrot to go through the tube{:}

Huấn luyện vẹt két nhìn theo mục tiêu và chui qua ống

{:vi}Dựa trên bài tập cơ sở “ngậm đũa”để học bài tập này (xem thêm bài dạy vẹt ngậm đũa)

Đưa đầu đũa vào phía trong ống thò qua đầu kia của ống để Vẹt nhìn thấy. Chú chim sẽ lại gần ngậm đũa –> bấm click và thưởng. Lặp lại thao tác và thu dần đầu đũa về phía đầu bên kia ống để chú chim dần dần tiếp cận chui qua ống.

Huấn luyện vẹt két chui qua ống
Dạy vẹt chui qua ống

Khi thành thạo bước trên chúng ta chỉ cần gõ nhẹ đầu đũa vào ống là chú Vẹt sẽ thực hiện chui qua ống.Và khi lặp lại nhiều lần thì bạn chỉ cần đặt ống là chú Vẹt hiểu cần phải chui qua để có được phần thưởng . Khi đó là bạn đã thành công.{:}{:en}Based on the basis of exercises “suck wand” to learn this exercise (clike here)

holding the tip of the target stick close to your parrot’s beak . the parrot will begin to touch the stick –> click click –> get bonus . Repeat and gradually started to put the stick toward to the opposite side of the tube , ,helping the bird go through the pipe.

Huấn luyện vẹt két chui qua ống
Teaching parrot to go through the tube

When proficient we just tap the top stick into the tube, the parrot will go through the tube . They will understand that when they go through it , they will get reward. complete the training process{:}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo