Dạy vẹt (két) trải thảm

  • Dựa trên bài tập cơ sở “ ngậm đũa “ để chúng ta học tiếp bài tập này.

    Chuyên mua bán, dạy vẹt làm trò – Petmeshop

    • Dùng đầu đũa chỉ vào cuộn thảm nhỏ. Vẹt vươn tới ngậm đầu đũa–> click–> thưởng. Lặp lại thao tác và lần này lui đầu đũa sang phía khác của cuộn thảm để chú vẹt khi vươn mỏ ngậm đầu đũa vô tình chạm vào cuộn thảm khiến cuộn thảm trải ra một đoạn nhỏ –> bấm click –> thưởng. Tiếp tục lặp lại thao tác cho tới khi chú Vẹt hiểu vấn đề và bạn không cần dùng tới cây đũa nữa. Chỉ cần đặt cuộn thảm ra là chú Vẹt sẽ chạy tới trải ra hết là bạn đã thành công.
    • Kết thúc.