Dạy vẹt (két) lộn cầu

  • Dựa trên cơ sở bài tập “ ngậm đũa” và “xoay tròn” để học tiếp bài tập này.

Chuyên mua bán vẹt , dạy vẹt làm trò – Petmeshop

  • Bài tập này tương tự bài tập “ xoay tròn” chỉ khác là giờ là hướng xoay giờ là hướng vòng tròn đứng. Thực hiện ra lệnh “lộn” đưa đũa mở góc xuống phía dưới –> Vẹt cúi đầu ngậm đũa , bấm “click”–> thưởng. Lặp lại thao tác cho đến khi Vẹt lộn đủ một vòng 360 độ lộn xuống rồi leo lên trở về vị trí cũ.
  • Kết thúc.