091.709.6677

SUN CONURE

6.000.000

{:vi}Trong tự nhiên Sun Conure thường hoạt động theo cặp hoặc nhóm nhỏ, chúng rất dễ bị phát hiện trong tự nhiên bởi lớp lông rực rỡ của chúng, khi bay chúng thích hót líu lo, rất ồn ào, tiếng kêu của chúng vang khá xa.{:}{:en}In the wild , Sun Conure often live in pairs or small groups, they are easy to be detected in the wild by their brightly colored fur ,when they are flying , they like chirping, very noisy , we can hear their chirp from a long distance . {:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo