091.709.6677

INDIAN RINGNECK

8.000.000

{:vi}Giống như hầu hết các loài vẹt, ringneck thông minh và làm vật nuôi tốt. Chúng học hỏi khá nhanh và thích thể hiện. Ngoài ra chúng còn có thể nói và phát âm khá rõ, một số con nói khá tốt như các loài vẹt Xám Châu Phi hay Amazon tuy khả năng ghi nhớ về số lượng từ vựng không tốt bằng.{:}{:en}Like most parrots, Indian Ringnecks are intelligent and do make great pets. They learn concepts quickly and love to show off. Along with being intelligent, they are great at talking, These birds are truly masters at talking for their size and can easily compete with Quakers, African Greys, and Amazons but they are not good at remember words .{:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo