091.709.6677

{:vi}Dịch Vụ Ngừa Bệnh Cho Vẹt{:}{:en}Vaccination Program For Parrots{:}

{:vi}CÁC LOẠI CHỦNG NGỪA: Cảm cúm, bệnh đường ruột, Sổ lãi, Cầu trùng (Tiêu ra máu), NewCastle (Dịch tả)…{:}{:en}Vaccination Program: Flu, Diarrhea, Deworm, Coccidiosis, NewCastle …{:}

Contact Me on Zalo