091.709.6677

{:vi}Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc 4{:}{:en}Hanging Cluster of Wood 4{:}

600.000

{:vi}Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt. Size 66cm.{:}{:en}Hanging Cluster of Wood is used for parrots to play, climb, relax and for decoration. Thai or American imported product. Size 66cm.{:}

Contact Me on Zalo