091.709.6677

{:vi}Chùm Gỗ Treo Đa Sắc 4{:}{:en}Colorful Hanging Cluster of Wood 4{:}

180.000

{:vi}Chùm Gỗ Treo Đa Sắc dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt{:}{:en} Colorful Hanging Cluster of Wood is used for parrots to play, climb, relax and for decoration. Thai or American imported product.{:}

Contact Me on Zalo