091.709.6677

{:vi}Cầu Đứng San Hô{:}{:en}Standing Coral Bridge{:}

200.000

{:vi}Cầu Đứng San Hô dành cho vẹt, công dụng trang trí, cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt và có tác dụng mài móng vẹt. {:}{:en}Standing Coral Bridge for parrots to play, climb, relax and for decoration.{:}

Contact Me on Zalo