091.709.6677

Tag Archives: ngừa bệnh vẹt

Dịch Vụ Ngừa Bệnh Cho Vẹt

Cho vẹt ăn và tập cho vẹt tự ăn

CÁC LOẠI CHỦNG NGỪA: – Cảm cúm, bệnh đường ruột – Định kỳ hằng tháng (200.000đ/lần) – Sổ lãi – Định kỳ 3 tháng (200.000đ/lần) – Cầu trùng (Tiêu ra máu) – Định kỳ 3 tháng (300.000đ/lần) – NewCastle (Dịch tả) – Định kỳ 4 tháng, chim lưu trú tại Pet Me 3 ngày (500.000đ) – Nấm phổi – Định kỳ hằng tháng (100.000đ/lần) […]

Contact Me on Zalo