091.709.6677

BLUE FRONTED AMAZON

{:vi}Vẹt Blue-fronted Amazon rất quảng giao và thích thể hiện. Vẹt rất thông minh và có thể huấn luyện để biểu diễn nhiều chiêu trò, nói nhiều và vui đùa. Vẹt thích học hỏi và thậm chí có thể hát được vì vẹt Blue-fronted Amazon rất yêu âm nhạc.{:}{:en}Blue- fronted Amazon is extremely sociable and like showoff. It is very intelligent and can be trained to perform tricks, “talk” a lot and playful. It enjoys learning and can sing because Blue- fronted Amazon really loves music.{:}

Contact Me on Zalo