091.709.6677

{:vi}Máy Đo Nhiệt Độ & Độ Ẩm{:}{:en}Temperature & Humidity Machine{:}

250.000

{:vi}Máy đo nhiệt độ, độ ẩm chuyên dụng dành cho vẹt. Điều kiện nuôi nhốt phù hợp dành cho vẹt nên có không khí đối lưu, nhiệt độ từ 28 – 35 độ C, độ ẩm từ 40 – 60%{:}{:en}Pet Me specializes in selling and providing imported Temperature & Humidity Machine for parrots. Suitable conditions for parrot should be convection air, temperature from 28 – 35 degrees Celsius, humidity from 40 – 60%{:}

Contact Me on Zalo