091.709.6677

{:vi}Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc 1{:}{:en}Hanging Cluster of Wood 1{:}

300.000

{:vi}Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt. {:}{:en}Hanging Cluster of Wood is used for parrots to play, climb, relax and for decoration. Thai or American imported product.{:}

Contact Me on Zalo