091.709.6677

Chùm Gỗ Treo Đa Sắc 11

350.000

Chùm Gỗ Treo Đa Sắc dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt

Contact Me on Zalo