091.709.6677

{:vi}Cầu Tuột Cho Vẹt{:}{:en}Slider For Parrot{:}

380.000

{:vi}Cầu tuột dành cho việc huấn luyện vẹt cũng như một số loài thú khác.{:}{:en}Slider for training parrots and some other animals{:}

Contact Me on Zalo