091.709.6677

{:vi}Dạy vẹt (két) nói & giao tiếp{:}{:en}Teaching parrots how to talk and communication{:}

Huấn luyện vẹt két giao tiếp

{:vi}1. Dạy nói

Tất cả các loài Vẹt đều có cấu tạo cần thiết để bắt chước giọng nói . Đây là một trong những khả năng mà Vẹt hấp dẫn người nuôi . Tùy từng loài Vẹt khác nhau mà khả năng bắt chước nhiều hay ít . Một chú Vẹt có khả năng học nói tốt nếu chú ta vẫn còn non chưa trưởng thành. Ở độ tuổi 3 – 6 tháng tuổi mà ở độ tuổi này trong tự nhiên chúng bắt đầu học từ bố mẹ chúng và đồng loại những hành vi tự nhiên của chúng . Đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu dạy chim học nói .

Cũng như các loại chim hót khi chúng đầy đủ chất, khỏe mạnh, chúng hót nhiều hơn. Và Vẹt cũng không ngoại lệ nên cần cung cấp cho Vẹt chế độ ăn uống phù hợp với chúng. Và đảm bảo được đầy đủ chất dinh dưỡng. Bất kỳ con Vẹt nào cũng có thể nói, hoặc có thể không nói gì cả.

Chim học nói thực chất là học ngôn ngữ giao tiếp. Các nghiên cứu được thực hiện cho thấy rằng chim non học một ngôn ngữ giao tiếp với đàn của chúng và chúng học từ bố mẹ chúng hay các con chim khác lớn hơn sau khi chúng rời tổ. Và chúng học nói giống như học một ngôn ngữ loài chim trong tự nhiên.

Những chú Vẹt non sẽ lắng nghe bạn nói và học những ngôn ngữ mà bạn thường xuyên lặp lại . Chúng sẽ bắt đầu lặp đi lặp lại các từ và cụm từ. Nỗ lực đầu tiên của chúng để sao chép một từ có thể chỉ là một từ ngắn gọn, ít uốn lưỡi. Mới đầu Vẹt khó bắt trước theo . Nên chúng thường phát âm nhỏ , lí nhí không rõ âm . Nhưng với thời gian, và sự lặp lại của bạn, nó sẽ dần rõ lên tới khả năng giống Vẹt đó có thể làm được.

Nơi học nói cần yên tĩnh tránh phiền nhiễu gây mất tập trung. Thời gian cố định dạy Vẹt giúp Vẹt có phản xạ và học tốt hơn và dạy chú Vẹt như dạy một đứa trẻ học nói. Vẹt học nói tốt nhất vào buổi sáng và chập tối . Điều này tương ứng với thời gian trong ngày mà chúng thường kêu,đôi khi là la hét vào buổi sáng để ăn và tụ tập vào buổi tối để ngủ. Nên chúng ta sẽ lập kế hoạch dạy chú Vẹt vào những thời điểm trên là thích hợp nhất.

Dạy huấn luyện vẹt két nói
Dạy vẹt nói

Tương tác cần thiết cho một con chim để chúng học nói. Bạn sẽ không có kết quả tốt nếu chỉ để lại một một máy phát thanh phát ra các cụm từ lặp đi lặp lại. Vẹt của bạn sẽ học từ bạn nói với nó, đặc biệt là nếu các từ liên quan đến thức ăn, tắm, sự hiện diện của bạn.tức là bên cạnh từ mà bạn muốn dạy nói thì bạn lên gắn liền với hình ảnh hoặc hành động đó thì Vẹt sẽ học và tiếp thu tốt hơn.

Ví dụ : Khi ra cửa lồng Vẹt bạn nói “ hello ” và lặp lại câu đó mỗi khi bạn ra cửa lồng cho dù chim chưa có phản ứng gì lại. Và dạy từ”goog bye” sau khi bạn không chơi với nó nữa.

Khi Vẹt của bạn nói một từ. Bạn sẽ bắt trước chú ta lặp lại, khen ngợi chú ta và thưởng cho Vẹt một món ăn khoái khẩu. Là động lực kích thích Vẹt lặp lại từ đó và nói nhiều hơn. Bạn sẽ thưởng cho Vẹt của bạn cho một nỗ lực để nói điều gì đó. Bất cứ điều gì. Nếu chú Vẹt của bạn lầm bầm và đang cố gắng để nói những gì bạn muốn Vẹt nói chúng ta nên khen thưởng cho vẹt. Theo thời gian, từ đó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Đến giai đoạn tiếp theo khi Vẹt nói một từ, một câu nào đó chúng ta chưa nên thưởng vội mà nên đợi tới khi Vẹt nói rõ nhất từ đó thì mình khen thưởng.

Đôi khi Vẹt của bạn học được những câu nói tục do người khác dạy mà bạn không mong muốn bạn có thể xóa bỏ từ đó bằng cách không có phản ứng với từ đó khi nó nói và không nhìn vào nó thay vào đó bạn lặp lại một từ ngữ mà bạn muốn dạy để chú chim mất tập trung vào câu nói bạn không mong muốn kia và lâu dần sẽ xóa bỏ được câu nói bạn không mong muốn.

2. Đào tạo Vẹt giao tiếp

Để đào tạo một chú Vẹt nói chuyện thì trước tiên chúng ta phải dạy cho chúng nói những từ đó trước.

Ví dụ: tôi sẽ dạy chú Vẹt của tôi nói “hello” . Mỗi khi tôi tới bên cạnh lồng Vẹt tôi lại lặp lại vài lần “ hello” và bất cứ khi nào cũng vậy hình thành một thói quen cứ bước tới lồng là dạy vẹt với cụm từ đó . Vẹt sẽ bắt trước học từ đó từ những lần lặp lại đó trong qua trình học Vẹt luôn được thưởng ở những cố gắng, lỗ lực nói từ đó. Và cuối cùng sau khoảng thời gian thì chú Vẹt của bạn cũng học nói thành thạo được từ đó và nó sẽ nhắc đi nhắc lại mỗi khi bạn tới bên cạnh lồng để nó được thưởng. Tức là cứ khi bạn đến cạnh lồng nó sẽ nói “ hello” để có được phần thưởng từ bạn. Đến giai đoạn tiếp theo tôi sẽ không nói “ hello” mỗi khi gặp chú Vẹt nữa mà tôi đã biết chắc rằng khi tôi tới bên cạnh lồng. Chú Vẹt sẽ nói “ hello”. Bởi vậy khi bước tới lồng tôi sẽ nói “ xin chào” và theo thói quen như mọi ngày thì chú Vẹt nói “ hello” à bấm “click” à thưởng. Lặp lại tương tự với những ngày sau. Khi tôi đến tôi chào chú Vẹt “ xin chào” và tôi được chú Vẹt đáp trả “ hello” như vậy là mục đích của chúng ta đến đây hoàn thành.

Dạy vẹt tương tác
Vẹt học giao tiếp và tương tác với chủ

Tương tự như vậy với những câu nói chuyện như dạy cho chú ta biết tên chú ta là “ parrot” và bạn thực hiện hỏi “ Bạn tên gì?” à Chú Vẹt trả lời “parrot”,…. Và với cách đào tạo như trên. Bạn sẽ lên một kịch bản sẵn để những câu hỏi của bạn sâu chuỗi thành một chủ đề nào đó khi biểu diễn thì bạn sẽ thấy được sự trầm trồ than phục từ khan giả về khả năng quá thông minh của chú Vẹt mà không biết đây là một thủ thuật dạy nói chứ không phải một trí óc quá thông minh của chú Vẹt mà mọi người tưởng tượng.{:}{:en} 

1. Teaching parrots to talk

All species of parrots have their owned body structure essential for imitating human voice. This is one of parrots’ abilities attracting trainers. Depending on the kind of parrots, the ability to imitate may vary. A parrot learns well before it become mature. At the age of 3-6 months old in nature, they begin to learn their natural behaviors from their parents and fellows. This is the perfect stage to teach them to talk.

 

Just like other singing birds, when they have enough nutrition, health, they sing more. Parrot is similar, so you should provide them appropriate diet and make sure that they have enough nutrition. Any parrots can talk, or talk nothing.

That parrots learn to talk is actually learning communication language. Researchs show that baby birds learn a communication language with their flocks and learn from their parents or older bird after they left their nests. And that they learn to talk is like learning a natural language of birds.

Baby parrots will listen to what you say and learn words you regularly repeat. They will begin to repeat words and phrases. Their first effort to imitate a word may be just a short and less flexible word. At first, it is hard for them to imitate. Therefore, they usually pronoun unclearly. But with your repeating, their pronunciation will become clearer and reach the best of parrots’ ability.

The place to teach your parrot must be quiet to prevent the distraction of the parrot. Teaching in unchangeable time helps parrots react and learn better. Parrots learn the best in the morning and evening. This is equivalent to the time of a day that they cheep or even scream in the morning to eat and gather in the evening to sleep. Hence, you should make a appropriate plan to teach them.

Dạy huấn luyện vẹt két nói

 

Interaction is essential for a parrot to learn to talk. You won’t receive good result if you leave a speaker emitting the repeated sounds of words. Your parrot learn from you, especially words that are related to foods, bathing, your presence. This means besides the words you want to teach, the images or action related to you will help your parrot learn and acquire better.

For example: Say “Hello” when you come to your parrot’s cage and repeat it every time you come to its cage though it doesn’t react yet. And say “Good bye” when you stop playing with it.

When your parrot speaks one word, imitate it and repeat that word, praise it by giving it a reward of its favorite food. This is the stimulation for your parrot to talk more. Give it a reward for each of its efforts to say somethings. If it mutters and trys to speak what you want it to speak, give it a reward. That word will be gradually spoken more clearly. Next stage, when your parrot speaks a word or phrase, don’t hurry to give it reward, you should wait until the word is spoken the most clearly then you give it a reward.

Your parrot sometimes learns some obscene words from someone esle teaches. You can delete those words by not reacting when your parrot says and not looking at it. Then repeat the word you want it to learn in order to distract it from these obscene words. Gradually, these bad words will be deleted.

2. Teaching parrots to communicate

In order to teach a parrot to talk, you have to teach it to speak the words you want in advance.

For example: I teach my parrot to speak “Hello”. Everytime I come to its cage, I repeat “Hello” several time. This will form a habit that everytime I come to my parrot’s cage I will say “Hello”. My parrot will imitate “Hello” from everytime I repeat. During the process, always give your parrot rewards for its efforts. Finally, your parrot will be able to speak “Hello” fluently and always say “Hello” for the rewards whenever you come to its cage. Next, I won’t say “Hello” anymore when I come to its cage because I’m sure that my parrot will say “Hello” when I come to its cage. Therefore, I will say “Xin chào” and my parrot will say “Hello” as it has been taught, then I click and give it rewards. Do the same on following days. When I come and say “Xin chao” and my parrot will reply “Hello”, then our lesson is finished.

Dạy vẹt tương tác

 

Similarly, teaching my parrot to know its name is “Parrot”: You ask “What’s your name?” and It replies “Parrot”,… And with the above method, make a script to chain your questions into a topic. When performing in front of the audiences, you will get their admiration about your talent and your parrot’s intelligence without knowing that this is just a trick to teach your parrot to talk.

 {:}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo