091.709.6677

{:vi}Dạy vẹt GẬT & LẮC đầu{:}{:en}Teaching parrots how to nod yes and shake head no{:}

huấn luyện vẹt két gật và lắc đầu

{:vi}Đặt vẹt trên cây đậu để bắt đầu huấn luyện.

 Dạy vẹt gật đầu

Giữ một miếng thức ăn trong các ngón tay của bạn và di chuyển nó lên và xuống, để Vẹt của bạn theo hướng thức ăn di chuyển theo, và đầu Vẹt sẽ gật đầu lên và xuống đồng thời lúc đó bạn ra lệnh “ gật đầu”. Lặp lại thao tác di chuyển bàn tay từ trên xuống dưới và ngược lại một cách nhanh chóng . Chú Vẹt sẽ hướng theo một cách nhanh chóng. Bạn sẽ cần phải lặp lại tới khi chú Vẹt  của bạn hiểu khi ra lệnh chú ta phải đáp ứng được . Một số con chim hạ thấp cả người theo hành động đó tạo dáng rất đẹp, và khi huấn luyện nếu đào tạo được như vậy thì rất tốt bằng cách lấy ngón tay bạn ấn nhẹ vào người chú Vẹt trong quá trình đào tạo bài tập này để chỉnh dáng cho bài tập đẹp hơn.

Dạy huấn luyện vẹt két gật đầu
Dạy vẹt két gật đầu

Dạy vẹt lắc đầu

Cách 1: Là cách chậm nhất nhưng dễ dàng nhất để đào tạo lắc đầu. Giữ một miếng thức ăn trong tay của bạn và di chuyển nó qua lại phía trước mặt của con chim và chú chim cũng hướng  theo thức ăn mà di chuyển theo đồng thời ra lệnh “ lắc đầu” và thưởng. Lặp lại thao tác đến khi có thể sử dụng câu lệnh để ra hiệu “ lắc đầu” là chim thực hiện. Phương pháp này đòi hỏi kiên nhẫn và thời gian luyện tập lâu.

Cách 2: Ra lệnh “lắc đầu” và nhẹ nhàng thổi vào mũi chú Vẹt. Hầu hết các loài chim sẽ lắc đầu đế phản ứng lại –> bấm “click” –> thưởng . Lặp lại thao tác đến khi Vẹt hiểu và lắc đầu (khi có hiệu lệnh) là được thưởng và làm theo khi có hiệu lệnh là thành công.{:}{:en}Put the parrots stand on a tree and begin the exercise

Nod yes 

Hold their treat/reward in your fingers then move it up and down to get their attention so that they will follow your fingers , their head will move up and down . If they do it right , you need to say ” nod ” immediately  .Continue to repeat that action, your bird will follow and step by step , they will understand the situation . A number of birds will have nice shape when they do a bow and if such training is very good by taking your finger gently pressed their body during training exercises to adjust better shape .

Dạy huấn luyện vẹt két gật đầu
Teaching parrots how to nod yes

shake head no

Option 1 : The most slowest and simplest way . Hold their treat/reward in your fingers then move it from right to left to get their attention so that they will follow your fingers and shake their head , at the same time say the order  “shake ”and give them bonus . Continue to repeat that action until they do correctly what you want . This method requires patience and a long-time practice.

Option 2 : Say  “Shake” and blow across their nose or their feathers. Most of the birds will naturally respond and shake their head –>Clicking “click” –>give them bonus  .Continue to repeat that action until your bird understand the situation and do when you order .{:}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo