Dạy vẹt (két) hôn môi

Ra lệnh “hôn “ rồi kẹp một miếng bánh nhỏ hay hoa quả,… thức ăn Vẹt thích vào giữa hai môi bạn đưa lại gần

Read More »

Dạy vẹt (két) lăn tròn

Đặt vẹt trên mặt phẳng ra lệnh “ lăn” đồng thời 2 tay ép hai bên người vẹt lăn à click à thưởng. Lặp lại thao tác cho Vẹt

Read More »