091.709.6677

{:vi}Xích Đu Vòng Cung San Hô Nhỏ{:}{:en}Small Arc Coral Swing{:}

{:vi}Xích Đu Vòng Cung San Hô Nhỏ có tác dụng mài chân vẹt, dành cho vẹt nhỏ và vừa như Ringneck, Cockatiel, Sun Conure…{:}{:en}Small Arc Coral Swing is used to polish claws of parrots, for small and medium parrots such as Ringneck, Cockatiel, Sun Conure…{:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo