091.709.6677

{:vi}Vòng Xoay Nhựa Lớn{:}{:en}Big Rotational Plastic Loop{:}

{:vi}Vòng Xoay Nhựa Lớn dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt{:}{:en}Big Rotational Plastic Loop for parrots to play, climb, relax and for decoration.{:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo