091.709.6677

VẸT MILITARY MACAW

Vẹt Military có sức thu hút đặc biệt bởi tính ôn hoà, thân thiện, quảng giao, thông minh và rất dễ huấn luyện. Military thường được chọn là thành viên chính cho các show diễn về chim, như một chú chim mua vui và góp phần giáo dục môi người kiến thức về chim.

Contact Me on Zalo