091.709.6677

VẸT CATALINA MACAW

Vẹt Catalina Macaw là thế hệ vẹt lai đầu của 2 loài vẹt Macaw phổ biến nhất: Scarlet và Blue and Gold. Vẹt Scarlet đòi hỏi phải được huấn luyện cứng rắn, đặc biệt là khi nó trưởng thành, vẹt Catalina có thể sẽ mang những cá tính giống vậy, tuy nhiên nó cũng có thể mang tính cách dịu dàng và khả năng nói thừa hưởng từ Blue and Gold.

Contact Me on Zalo