091.709.6677

ELECTUS

{:vi}Vẹt Electus quyến rũ, thu hút và thông minh. Nếu được chăm sóc, giao tiếp tương tác tốt từ khi vẹt còn nhỏ, chúng sẽ trở thành những em thú cưng rất tuyệt vời. Vẹt Electus dễ thuần hoá và rất quảng giao, dù một số người cho rằng vẹt trống thì thông minh hơn và có khả năng nói tốt hơn cũng như dễ thuần hơn, cả vẹt mái và trống đều thích hợp làm thú cưng trong gia đình.{:}{:en}Electus is fascinating, attractive and smart. If carefully cared and interacted by the owner, they will become wonderful pets. It is easily domesticated and is very sociable though some people clame that male Electus is smarter, better speaking skill and easier to domesticate. Both male and female Electus are suitable to be a pet. {:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo