091.709.6677

GALAH (ROSE BRESTED)

Đây là giống vẹt phổ biến nhất trong nhóm Cockatoo và được tìm thấy dễ dàng mọi nơi ở Australia. Thu hút, thân thiện là những đức tính được biết đến ở Galah, do đó mà vẹt Galah được ưa chuộng trở thành thú cưng trong gia đình.

Contact Me on Zalo