091.709.6677

{:vi}Dịch Vụ Trị Bệnh Cho Vẹt{:}{:en}Parrot VET{:}

{:vi}CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở VẸT: Ho, sổ mũi, cảm cúm, tiêu chảy (biểu hiện Sổ mũi, ho, sốt, tiêu chảy hoặc khi thấy chim bỏ ăn, biểu hiện buồn buồn không hoạt náo như bình thường, xệ cánh, xù lông, run rẩy)…{:}{:en}PARROT DISEASES: Flu, Diarrhea (cough, fever, diarrhea or when the birds do not eat, sad expression not active as usual, saggy, ruffled, trembling)…{:}

Contact Me on Zalo