091.709.6677

{:vi}Thang Gỗ Treo Đa Sắc{:}{:en}Colorful Hanging Wooden Ladder{:}

250.000

{:vi}Pet Me shop chuyên bán và cung cấp Thang Gỗ Treo Đa Sắc dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt. Hàng nhập từ Thái hoặc Mỹ.{:}{:en}Pet Me specializes in selling and providing Colorful Hanging Wooden Ladder for parrots to play, climb, relax and for decoration. Thai or American imported products.{:}

Contact Me on Zalo