091.709.6677

{:vi}Cầu Thang Hình Cầu Đa Sắc{:}{:en}Circle Ladder{:}

250.000

{:vi}Cầu thang hình cầu đa sắc dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt{:}{:en}Circle Ladder is used for parrots to play, climb, relax and for decoration. {:}

Contact Me on Zalo