091.709.6677

GREEN CHEEKED

3.500.000

{:vi}Green Cheeked Parakeet luôn vui tươi, tình cảm và thông minh, được biết là có một tính cách “lớn trong một cơ thể nhỏ”{:}{:en}Green Cheeked Parakeet is playful, affectionate and intelligent, known as having a “big personality in a small body”{:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo