091.709.6677

Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc 1

300.000

Chùm Gỗ Treo Đơn Sắc dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt.

Contact Me on Zalo