091.709.6677

Chùm Gỗ Treo Đa Sắc 2

150.000

Chùm Gỗ Treo Đa Sắc dành cho vẹt, công dụng trang trí và cho vẹt chơi, leo trèo vận động, giúp xả stress rất tốt

Contact Me on Zalo