091.709.6677

{:vi}Cây Đứng San Hô Treo Nhỏ{:}{:en}Small Hanging Coral Stick for Standing{:}

{:vi}Cây đứng san hô tam giác có tác dụng mài chân vẹt, dành cho vẹt nhỏ và vừa như Ringneck, Cockatiel, Sun Conure..{:}{:en}Small Hanging Coral Stick for Standing is used to polish claws of parrots, for small and medium parrots such as Ringneck, Cockatielm Sun Conure…{:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo