091.709.6677

{:vi}Cây Đứng San Hô Tam Giác{:}{:en}Three-cornered Coral Stick for Standing{:}

{:vi}Cây đứng san hô tam giác có tác dụng mài chân vẹt, dành cho vẹt vừa và lớn như Xám Châu Phi, Cockatoo Châu Úc{:}{:en}Three-cornered Coral Stick for Standing is used to polish claws of parrots, for medium and big parrots such as African Grey Parrot, Australian Cockatoos{:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo