091.709.6677

{:vi}Cây Đứng Mâm Tròn Size L{:}{:en}Standing Tree Size L{:}

4.000.000

{:vi}Cây đứng mâm tròn size L sử dụng cho các loại vẹt vừa và lớn. Size: 72×174{:}{:en}Stainless steel standing tree size L for medium and big parrots. Size: 72×174{:}

Danh mục:
Contact Me on Zalo