091.709.6677

{:vi}Bình Nước Treo Lồng Size M, L{:}{:en}Water Bottle Size M, L{:}

150.000

{:vi}Bình nước thủy tinh cao cấp treo lồng rất tốt cho sức khỏe của vật nuôi nhà bạn.{:}{:en}Water bottle using in parrot cage{:}