Kaytee Fiesta Parrot Macaw Food

Liên hệ

{:vi}Kaytee Fiesta Parrot Macaw Food dành cho vẹt Nam Mỹ Macaw đang phát triển và trưởng thành{:}{:en}Kaytee Fiesta Parrot Macaw Food supplements for growing and mature South America parrots{:}

{:vi}

Hạt Kaytee Fiesta Macaw Parrot Food thức ăn dành cho vẹt Nam Mỹ Macaw đang phát triển và trưởng thành, nên cho ăn thêm thức ăn dinh dưỡng bổ sung Kaytee Fiesta Parrot Food kèm theo trái cây tươi mềm như chuối, xoài, đu đủ.

Hạt Kaytee Fiesta Macaw Parrot Food thức ăn dành cho vẹt Nam Mỹ Macaw, nên cho ăn thêm thức ăn dinh dưỡng bổ sung Kaytee Fiesta Macaw Parrot Food kèm theo trái cây tươi mềm như chuối, xoài, đu đủ. Công thức dinh dưỡng ăn liền Kaytee Fiesta Parrot Macaw Food là sản phẩm uy tín nhất và được nghiên cứu nhiều nhất bởi các nhà nuôi chim chuyên nghiệp, bác sỹ thú y, các chương trình bảo vệ động vật trên toàn thế giới.

Tính năng:

  • Kaytee Fiesta Parrot Macaw Food có công thức dinh dưỡng cao và cân bằng giúp chim phát triển nhanh hơn và cho bộ lông sáng đẹp hơn.
  • Kaytee Fiesta Parrot Macaw Food chứa vi sinh có lợi cho sức khoẻ và đường tiêu hoá của chim
  • Kaytee Fiesta Parrot Macaw Food chứa các en-zym tiêu hoá phù hợp cho chim, giúp chim tiêu hoá tốt các loại carbohydrates và proteins, các loại enzyme này cực kỳ tốt cho chim mới nở hoặc chim gặp khó khăn về đường tiêu hoá
  • Kaytee Fiesta Parrot Macaw Food chứa DHA, Omega-3 phù hợp cho sự phát triển của não bộ, tim mạch và các chứng năng thị giác.

{:}{:en}

Kaytee Fiesta Macaw Parrot Food supplements for growing and mature South America parrots , feed essential nutrition products daily to provide your bird essential nutrition for a healthy and balanced diet. For example Kaytee Fiesta Parrot Food ,sunflower seeds and soft fruit ( banana , mango , papaya).

Kaytee Fiesta Macaw Parrot Food , which use for South America Macaw , should eat more nutritional food supplement Macaw Parrot Kaytee Food Fiesta accompanied by soft fresh fruits such as banana, mango, papaya .  Hand Feeding formula Kaytee Fiesta Macaw Parrot Food is the most prestigious and most widely studied by the professional, veterinarian, the animal protection programs worldwide.

Feature:

• Kaytee Fiesta Parrot Macaw Food  has high- nutrient formula and balanced helps babies bird grow faster, wean earlier and brighter plumage

• Kaytee Fiesta Parrot Macaw Food has beneficial microorganisms for healthy and intestinal of birds.

• Kaytee Fiesta Parrot Macaw Food has digestive enzymes to ensure adequate digestion of carbohydrates and proteins, these enzymes are extremely good for a newly hatched baby or in a bird experiencing digestive difficulties.

• Kaytee Fiesta Parrot Macaw Food has DHA, omega- 3 good for development of brain, heart and sight function.

{:}