Hạt Kaytee Rainbow Lori Kaytee Rainbow Lori

Liên hệ

Kaytee Rainbow Lori dành cho vẹt Loriket đang phát triển và trưởng thành Kaytee Fiesta Parrot Food supplements for growing and mature Loriket parrots

Kaytee Rainbow Lori dành cho vẹt Loriket đang phát triển và trưởng thành, nên cho ăn thêm thức ăn dinh dưỡng bổ sung Keytee Rainbow kèm theo trái cây tươi mềm như chuối, xoài, đu đủ.

Kaytee Rainbow Lori dành cho vẹt Loriket trưởng thành, nên cho ăn thêm thức ăn dinh dưỡng bổ sung Keytee Rainbow kèm theo trái cây tươi mềm như chuối, xoài, đu đủ. Công thức dinh dưỡng ăn liền Kaytee Rainbow Lori là sản phẩm uy tín nhất và được nghiên cứu nhiều nhất bởi các nhà nuôi chim chuyên nghiệp, bác sỹ thú y, các chương trình bảo vệ động vật trên toàn thế giới.

Tính năng:

  • Kaytee Rainbow Lori có công thức dinh dưỡng cao và cân bằng giúp chim phát triển nhanh hơn và cho bộ lông sáng đẹp hơn.
  • Kaytee Rainbow Lori chứa vi sinh có lợi cho sức khoẻ và đường tiêu hoá của chim
  • Kaytee Rainbow Lori chứa các en-zym tiêu hoá phù hợp cho chim, giúp chim tiêu hoá tốt các loại carbohydrates và proteins, các loại enzyme này cực kỳ tốt cho chim mới nở hoặc chim gặp khó khăn về đường tiêu hoá
  • Kaytee Rainbow Lori chứa DHA, Omega-3 phù hợp cho sự phát triển của não bộ, tim mạch và các chứng năng thị giác.

Kaytee Rainbow Lori supplements for growing and mature parrots , you should attach more nutrient food Keytee Rainbow and fresh fruit (banana, mango, papaya…) for them.

Kaytee Rainbow is used for Loriket parrot which is growing and mature parrot, you should attach more nutrient food Keytee Rainbow and fresh fruit (banana, mango, papaya…) for them. Instant nutrient formula Kaytee Rainbow Lori is the most respected product and it is researched by professional breeders, veterinarians and conservation programs throughout the world.

Feature:

• Kaytee Rainbow Lori has high- nutrient formula and balanced helps babies bird grow faster, wean earlier and brighter plumage

• Kaytee Rainbow Lori has beneficial microorganisms for healthy and intestinal of birds.

• Kaytee Rainbow Lori has digestive enzymes to ensure adequate digestion of carbohydrates and proteins, these enzymes are extremely good for a newly hatched baby or in a bird experiencing digestive difficulties.

• Kaytee Rainbow Lori has DHA, omega- 3 good for development of brain, heart and sight function.