Phụ kiện chăm sóc

Ống bơm bột cho vẹt non

Ống Bơm Bôt

Giá : 150.000 - 200.000 vnđ

Ống luồng đút bột cao su thường

Ống Luồn Cao Su

Giá : 50.000 vnđ

Ống luồn inox đút vẹt

Ống Luồn Inox

Giá : 120.000 vnđ

dụng cụ máy giũa mài móng chân cho vẹt

Máy Mài Giũa Móng Vẹt

Giá : 400.000 vnđ

kéo cắt làm móng cho vẹt

Kéo Cắt Móng Vẹt

Giá : 250.000 vnđ

Xích chân cho vẹt

Dây Xích Chân Vẹt

Giá : 120.000 - 400.000 vnđ

Vòi nước gắn lồng

Vòi Nước Gắn Lồng

Giá : 80.000 vnđ

Chén ăn nhựa vận chuyển

Chén Ăn Vận Chuyển Nhựa

Giá : 20.000 vnđ

Chén sứ đựng thức ăn cho vẹt két

Chén Sứ Đựng Thức Ăn Vẹt

Giá : 30.000 - 100.000 vnđ

Cây đứng inox gắn lồng

Cây Đứng Inox Gắn Lồng

Giá : 180.000 - 300.000 vnđ

Khóa lồng chim

Khóa Lồng Chim

Giá : 30.000 vnđ

Tổ đẻ gỗ cho vẹt

Nhà Gỗ Cho Vẹt

Giá : 120.000 - 250.000 vnđ

Nhà bồn tắm cho vẹt

Nhà Tắm Cho Vẹt

Giá : 150.000 vnđ

Tổ vẹt rơm

Nhà Rơm Cho Vẹt

Giá : 120.000 vnđ

Tổ đẻ nhựa cho vẹt

Tổ Vẹt Nhựa

Giá : 200.000 vnđ

Mùn cưa lót chuồng vẹt

Mùn Cưa Lót Chuồng Vẹt

Giá : 35.000 vnđ

Muỗng đút bột cho vẹt non

Muỗng Đút Bột

Giá : 20.000 vnđ

Vòng số 8 gắn chân cho vẹt

Vòng Gắn Chân Vẹt

Giá : 50.000 - 100.000 vnđ

Trang 1 / 212