Phụ kiện chăm sóc

Ống luồng đút bột cao su thường

Ống Luồn Cao Su

Giá : 50.000 vnđ

Tổ đẻ nhựa cho vẹt

Tổ Đẻ Nhựa

Giá : 200.000 vnđ

Tổ đẻ gỗ cho vẹt

Nhà Gỗ Cho Vẹt

Giá : 120.000 - 250.000 vnđ

Khóa lồng chim

Khóa Lồng Chim

Giá : 30.000 vnđ

Chén ăn nhựa vận chuyển

Chén Ăn Vận Chuyển Nhựa

Giá : 20.000 vnđ

Muỗng đút bột cho vẹt non

Muỗng Đút Bột

Giá : 20.000 vnđ

Vòng số 8 gắn chân cho vẹt

Vòng Gắn Chân Vẹt

Giá : 30.000 - 50.000 vnđ

Chén sứ đựng thức ăn cho vẹt két

Chén Sứ Đựng Thức Ăn Vẹt

Giá : 30.000 - 100.000 vnđ

Vòi nước gắn lồng

Vòi Nước Gắn Lồng

Giá : 80.000 vnđ

Cây đứng san hô gắn lồng

Cây Đứng San Hô

Giá : 80.000 vnđ

Chén Inox đựng thức ăn vẹt két

Chén Inox Đựng Thức Ăn Vẹt

Giá : 100.000 - 150.000 vnđ

Đèn UVA UVA cho vẹt

Đèn Mặt Trời UVA UVB

Giá : 100.000 vnđ

Ống luồn inox đút vẹt

Ống Luồn Inox

Giá : 120.000 vnđ

Tổ đẻ dành cho vẹt

Tổ Đẻ Dành Cho Vẹt

Giá : 120.000 vnđ

Cây gắn đèn linh hoạt

Giá Đỡ Gắn Đèn

Giá : 120.000 vnđ

Xích chân cho vẹt

Dây Xích Chân Vẹt

Giá : 120.000 - 400.000 vnđ

Bình nước treo lồng

Bình Nước Treo Lồng

Giá : 150.000 - 200.000 vnđ

Ống bơm bột cho vẹt non

Ống Bơm Bôt

Giá : 150.000 - 200.000 vnđ

Đèn sưởi dành cho vẹt két

Đèn Sưởi Dành Cho Vẹt

Giá : 150.000 vnđ

Trang 1 / 212