Caring Accessories

Ống bơm bột cho vẹt non

Feeding Pump Tube

Giá : 150.000 - 200.000 vnđ

Ống luồng đút bột cao su thường

Rubber Pump Tube

Giá : 50.000 vnđ

Ống luồn inox đút vẹt

Inox Feeding Pump Tube

Giá : 120.000 vnđ

dụng cụ máy giũa mài móng chân cho vẹt

Parrot Nail Filing Machine

Giá : 400.000 vnđ

kéo cắt làm móng cho vẹt

Parrot Nail Clipper

Giá : 250.000 vnđ

Xích chân cho vẹt

Chains for Parrots

Giá : 120.000 - 400.000 vnđ

Bình nước nhựa size S cho vẹt

Water Bottle Size S

Giá : 80.000 vnđ

Bình nước vận chuyển nhựa cho vẹt

Plastic Water Bottle

Giá : 20.000 vnđ

Chén ăn nhựa vận chuyển

Plastic Food Bowl for Parrots

Giá : 20.000 vnđ

Chén inox đựng thức ăn vẹt,

Double Inox Food Bowl

Giá : 200.000 vnđ

Chén sứ đựng thức ăn cho vẹt két

Porcelain Food Bowl for Parrots

Giá : 30.000 - 100.000 vnđ

Cây đứng inox gắn lồng

Inox Standing Tree

Giá : 180.000 - 300.000 vnđ

Khóa lồng chim

Locker

Giá : 30.000 vnđ

Tổ đẻ gỗ cho vẹt

Bird Nest

Giá : 120.000 - 250.000 vnđ

Tổ vẹt rơm

Straw Bird Nest

Giá : 120.000 vnđ

Tổ đẻ nhựa cho vẹt

Plastic Bird Nest

Giá : 200.000 vnđ

Mùn cưa lót chuồng vẹt

Sawdust

Giá : 35.000 vnđ

Muỗng đút bột cho vẹt non

Feeding Spoon

Giá : 20.000 vnđ

Vòng số 8 gắn chân cho vẹt

Parrot Ring

Giá : 50.000 - 100.000 vnđ

Cây đứng san hô gắn lồng

Coral Standing Tree

Giá : 50.000 - 80.000 vnđ

Vòi nước gắn lồng

Hydrant For Cage

Giá : 90.000 vnđ

Trang 1 / 212