Caring Accessories

Đèn sưởi hồng ngoại dành cho vẹt

Infrared Light Lamp

Giá : 200.000 vnđ

Máy đo độ ẩm nhiệt độ cho vẹt

Temperature & Humidity Machine

Giá : 250.000 vnđ

Vòng số 8 gắn chân cho vẹt

Parrot Ring

Giá : 50.000 - 100.000 vnđ

Ống luồn inox đút vẹt

Inox Feeding Pump Tube

Giá : 120.000 vnđ

Vòi nước gắn lồng

Hydrant For Cage

Giá : 80.000 vnđ

Bình nước treo lồng

Water Bottle

Giá : 150.000 - 200.000 vnđ

Cây đứng inox gắn lồng

Inox Standing Tree

Giá : 180.000 - 300.000 vnđ

Cây đứng san hô gắn lồng

Coral Standing Tree

Giá : 80.000 vnđ

Tổ đẻ dành cho vẹt

Parrot Nest

Giá : 120.000 vnđ

Chụp đèn kim loại cao cấp 2

Lampshade

Giá : 350.000 vnđ

Cây gắn đèn linh hoạt

Standing Equipment For Light

Giá : 120.000 vnđ

Ống bơm bột cho vẹt non

Feeding Pump Tube

Giá : 150.000 - 200.000 vnđ

Muỗng đút bột cho vẹt non

Feeding Spoon

Giá : 20.000 vnđ

Đèn sưởi dành cho vẹt két

Heating Lamp for Parrots

Giá : 150.000 vnđ

Chén Inox đựng thức ăn vẹt két

Inox Food Bowl for Parrots

Giá : 100.000 - 150.000 vnđ

Đèn UVA UVA cho vẹt

UVA UVB Light

Giá : 100.000 vnđ

Ống luồng đút bột cao su thường

Rubber Pump Tube

Giá : 50.000 vnđ

Tổ đẻ nhựa cho vẹt

Plastic Bird Nest

Giá : 200.000 vnđ

Tổ đẻ gỗ cho vẹt

Bird Nest

Giá : 120.000 - 250.000 vnđ

Khóa lồng chim

Locker

Giá : 30.000 vnđ

Bình nước vận chuyển nhựa cho vẹt

Plastic Water Bottle

Giá : 20.000 vnđ

Trang 1 / 212