Cage / Stand

Cây cafe để bàn cho vẹt

Small Cafe Tree Standing

Giá : 1.200.000 vnđ

Lồng màu size nuôi vẹt

Color Cage Size M

Giá : 180.000 vnđ

Lồng màu size M nuôi vẹt

Color Cage Size M

Giá : 300.000 vnđ

Cây đứng inox cao cấp cho vẹt lớn

Cây Đứng Inox Cao Cấp Size XL

Giá : 9.500.000 vnđ

Cây đứng mâm tròn lớn cho vẹt

Standing Tree Size L

Giá : 4.000.000 vnđ

Cây đứng inox cho vẹt

Stainless Steel Standing Tree Size M

Giá : 2.200.000 vnđ

Cây đứng inox cho vẹt

Stainless Steel Standing Tree Size S

Giá : 1.500.000 vnđ

Cây đứng gỗ cho vẹt mâm inox

Standing Tree For Parrot Size XS

Giá : 300.000 vnđ

Lồng sắt đen nuôi vẹt

Parrot Cage

Giá : 500.000 - 700.000 vnđ

Lồng ngoại nhập cho vẹt size nhỏ

Big Cage For Small Parrot (Size L)

Giá : 5.500.000 vnđ

Lồng vẹt macaw size lớn L

Big Parrot Cage (Size L)

Giá : 9.500.000 vnđ

Lồng vải vận chuyển vẹt size S

Cloth Transport Cage

Giá : 480.000 vnđ

Lồng vận chuyển cho vẹt

Transport Cage Size L

Giá : 950.000 vnđ

Lồng xách tay vẹt nhỏ 2

Stransport Cage Size S

Giá : 380.000 vnđ

Lồng nhựa vận chuyển size M

Transport Cage Size M

Giá : 550.000 vnđ

Lồng mái nhọn cho vẹt nhỏ

Parrot Cage A (Small Size)

Giá : 1.300.000 vnđ

Lồng mái vòm cho vẹt nhỏ 1

Parrot Cage B (Small Size)

Giá : 1.200.000 vnđ

Lồng cho vẹt macaw cockatoo xám châu phi

Big Parrot Cage (Size M)

Giá : 6.500.000 vnđ

Cây đứng dành cho vẹt két

Standing Cafe Tree for Parrots

Giá : 3.500.000 - 7.500.000 vnđ