Dịch Vụ Ngừa Bệnh Cho Vẹt

Giá : 200.000 - 500.000 vnđ

CÁC LOẠI CHỦNG NGỪA: - Cảm cúm, bệnh đường ruột - Định kỳ hằng tháng (200.000đ/lần). - Sổ lãi - Định kỳ 3 tháng (200.000đ/lần). - Cầu trùng (Tiêu ra máu) - Định kỳ 3 tháng (300.000đ/lần). - NewCastle (Dịch tả) - Định kỳ 4 tháng, chim lưu trú tại Pet Me 3 ngày (500.000đ).

CÁC LOẠI CHỦNG NGỪA:

– Cảm cúm, bệnh đường ruột – Định kỳ hằng tháng (200.000đ/lần)
– Sổ lãi – Định kỳ 3 tháng (200.000đ/lần)
– Cầu trùng (Tiêu ra máu) – Định kỳ 3 tháng (300.000đ/lần)
– NewCastle (Dịch tả) – Định kỳ 4 tháng, chim lưu trú tại Pet Me 3 ngày (500.000đ)

***Lưu ý: Để nước thuốc cho vẹt uống trong ngày, không để qua ngày. Hiệu quả hơn khi dùng đèn sưởi 40 độ trong lúc chủng ngừa.

Điện thoại hotline:  091 709 6677 – 0916 399 299 (A. Tài)

Địa chỉ: Pet Me Coffee – 198 Nguyễn Văn Hưởng, p. Thảo Điền Q2 Tp. HCM

CÁC LOẠI CHỦNG NGỪA:

– Cảm cúm, bệnh đường ruột – Định kỳ hằng tháng (200.000đ/lần).
– Sổ lãi – Định kỳ 3 tháng (200.000đ/lần).
– Cầu trùng (Tiêu ra máu) – Định kỳ 3 tháng (300.000đ/lần).
– NewCastle (Dịch tả) – Định kỳ 4 tháng, chim lưu trú tại Pet Me 3 ngày (500.000đ).

***Lưu ý: Để nước thuốc cho vẹt uống trong ngày, không để qua ngày. Hiệu quả hơn khi dùng đèn sưởi 40 độ trong lúc chủng ngừa.

Điện thoại hotline:  091 709 6677 – 0916 399 299 (A. Tài)

Địa chỉ: Pet Me Coffee – 198 Nguyễn Văn Hưởng, p. Thảo Điền Q2 Tp. HCM