Dây Tập Bay Cho Vẹt

Giá : 250.000-350.000 vnđ

Dây Tập Bay dành để huấn luyện các loại vẹt cũng như một số loài chim khác.

Pet Me shop chuyên bán và cung cấp Dây Tập Bay nhập khẩu dành cho việc huấn luyện vẹt.

Size S: 250.000 (dành cho vẹt nhỏ như cockatiel, xích, sun conure…)

Size M: 300.000 (dành cho vẹt vừa như xám, electus…)

Size L: 350.000 (dành cho vẹt lớn như macaw, cockatoo…)

Pet Me shop chuyên bán và cung cấp Dây Tập Bay nhập khẩu dành cho việc huấn luyện vẹt cũng như một số loài chim khác (xem thêm các bài viết về cách dạy vẹt)

Size S: 250.000 (dành cho vẹt nhỏ như cockatiel, xích, sun conure…)

Size M: 300.000 (dành cho vẹt vừa như xám, electus…)

Size L: 350.000 (dành cho vẹt lớn như macaw, cockatoo…)

Chất liệu: dây dù cao cấp

Xuất xứ: Thái Lan